Logo NOLT s.r.o. Logo

Kontrolní průmyslové kamery vad výrobků a dílů


Měřicí scanner nabízí flexibilní vyhodnocení, měření a kontrolu povrchu vyráběných dílů. Tento měřicí systém může díky vysoké rozlišovací schopnosti 600 dpi ke strukturám porovnat, najít a poměřit stávající chyby na nosných materiálech.


Bližší informace o těchto produktech získáte na telefonním čísle 274 822 416.